Gele, groene en rode pepers

Op dinsdagochtend wordt er gewerkt met opdrachten uit de Pittige Plus toren. De gele pepers gaan over vaardigheden als bijvoorbeeld een spreekbeurt houden, een powerpoint maken, 
een interview doen:


Groene pepers zijn de meer gesloten opdrachten. Een voorbeeld hiervan is kristallen maken. Daar moet je precies doen wat de opdracht is. 

Rode peper opdrachten zijn open opdrachten waar je meer mag doen wat je zelf wil. 

Voor alle mapjes geldt hoe meer pepers hoe moeilijker.