5-8 ENGINEER onderzoekend en ontwerpend leren

ENGINEER maakt leerlingen enthousiast voor wetenschap en technologie.  foto's: Elmer van der Marel


Neptunus is partner in EU project ENGINEER. Lessenseries zijn structureel in de leerlijn WNT opgenomen in de bovenbouw groepen. Al eerder wordt in de middenbouw gewerkt met de stappen voor onderzoekend en ontwerpend leren. Kleuters hebben al een onderzoekende houding waarbij ze ook al voor een groot deel deze stappen volgen zonder ze te benoemen. Door de stappen te benoemen helpen we kinderen een stap verder van het verkennen en aanrommelen naar bedenken, ontwerpen, maken verbeteren en presenteren aan elkaar. Hierbij ontdekken ontwikkelen ze eigen talenten, interesse en motivatie om iets nieuws te leren. 

Talenten op gebied van wetenschap en technologie zijn o.a. nieuwsgierigheid en verwondering, vragen stellen, , de empirische cyclus volgen, ervaringen en waarnemingen aangrijpen, oplossingen beredeneren, verklaringen geven, modellen maken en gebruiken, handelen en daarbij probleemoplossend denken, vastleggen, presenteren en communiceren, samenwerken.

Daltonschool Neptunus werkt samen met Science Center NEMO in EU-project ENGINEER dat is gestart in oktober 2011 en loopt tot september 2014. Samen met NEMO werd de module Geluid ontwikkeld en getest op school. De module Geluid is vervolgens getest in UK en lessen uit de module Zweefvliegen werden vice versa uitgeprobeerd in beide groepen 7. In de ENGINEER modules gaan kinderen een uitdaging aan waarbij ze dezelfde aanpak gebruiken als die van een ingenieur. 

Science musea en basisscholen uit 10 verschillende landen werken samen aan ENGINEER: Zweden, Denemarken, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Griekenland, Tsjechië en Israël. In elke land een science museum en een basisschool. Voor Nederland is dat het Nemo Science Learning Center en Daltonschool Neptunus. ENGINEER is gebaseerd op de succesvolle aanpak ‘Enginering is Elementary®’ (EIE ®) ontwikkelt in het Museum of Science in Boston. ENGINEER is een door de EU gefinancierd (FP7) project.

Modules zijn ontwikkeld rond 10 verschillende onderwerpen voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Elke module bestaat uit 4-6 lessen. Modules zijn te vinden via de website van NEMO.


Meer informatie: