Natuurkunde, scheikunde

Je leert onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elek­triciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.7.15 Golfstromen