Pittige Plus Torens groep 6, 7 en 8

Klik op afbeelding en ga naar leerlingportal

Achtergrondinformatie bij opdrachten uit 'Pittige Plus Torens (= link naar leerlingen portal PPtorens)
Bij elke opdracht werken de leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau alleen of in kleine groepjes van twee of drie kinderen. In de Pittige Peper opdrachten doorlopen de leerlingen een aantal fasen (volgens het TASC-model). Denk hierbij aan: de opdracht, onderzoeken, ontwerpen, plannen, testen, uitvoeren en presenteren. 

O&O website (= link naar website leerlingen)
Leerlingen presenteren resultaat van onderzoek of opdracht pittige plus torens in de eigen klas of in de nieuwsbrief. Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie bouwen we samen aan de O&O website waar leerlingen laten zien wat ze allemaal doen. 

dinsdag 11.15-12.00uur WNT-lokaal
Leerlingen werken de hele week aan pittige plus opdracht maar kunnen op dinsdag zelf een 'reflectie moment' plannen met de leerkracht. Meester Rik krijgt feed-back van de leerlingen op de rode, groene en gele peper-opdrachten uit de Pittige Plus Toren. Zo zijn knikkerbaan en alarm maken vervangen door aanbod dat thuis hoort in een state-of-the-art sciencelab voor ontwerpen en onderzoeken (O&O). Denk aan onderzoek opzetten en uitvoeren, ontwerpen (bijvoorbeeld in Tinkercad), 3D printen en toepassen. Uiteindelijk gaat het over de vraag: wat zou je willen leren? Wat vind je leuk om te doen? Wat wil je onderzoeken of wat zou je willen ontwerpen? Daar is alle ruimte voor.