Rubrics

Een rubric is een beoordelingsinstrument dat goed kan worden gebruikt voor het beoordelen van activiteiten/vaardigheden van leerlingen. Het is een instrument dat niet alleen gebruikt kan worden om een product van leerlingen te beoordelen, maar ook de manier van werken van de leerlingen om tot dat product te komen.

 

Een belangrijk punt is dat leerlingen vanaf het begin worden betrokken bij het beoordelingsproces. Met rubrics kunnen leerlingen zelf nagaan wat er van ze verlangd wordt en hoe dat beoordeeld wordt. Rubrics zijn goed te gebruiken om een vaardigheid goed in beeld te brengen, voor een tussentijdse beoordeling, voor een zelfbeoordeling door leerlingen en voor de eindbeoordeling door de docent. Leerlingen krijgen hierdoor inzicht in de ins en outs van de vaardigheid, in de kwaliteit van hun eigen werk en in hun manier van werken.

 

 

Kenmerken van rubrics

 

Rubrics kunnen in verschillende situaties gebruikt worden en kunnen er dan, ook afhankelijk van het gebruik, verschillend uitzien. Toch zijn er een aantal duidelijke kenmerken, die in elke rubric naar voren komen:

·  Ze meten de mate van beheersing van een vaardigheid door de leerlingen (uitvoering, gedrag, kwaliteit).

·  Bij elk te beoordelen onderdeel van de vaardigheid worden drie tot vijf niveaus geformuleerd, in een voor de leerlingen begrijpelijke taal.

·  De samenstelling van een rubric is afhankelijk van het aantal beoordelingscriteria, dus van de nadruk die de docent(en) leggen op bepaalde onderdelen van een vaardigheid, zoals de (technische) uitvoering, sociale aspecten of netheid van of overzicht in het eindproduct. Er zijn algemene en specifieke rubrics.

 
Meer informatie:
http://www.slo.nl/downloads/rubricsals.pdf/
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser