Stage en afstuderen Neptunus

Ben je student op de EHvA of Ipabo of zoek je een school om stage te lopen op gebied van wetenschap, natuur en technologie? Wil je ervaring opdoen (stage) of iets onderzoeken (afstudeeropdracht)? Welkom! 

Ideeën voor stageopdrachten en afstuderen

1.     De student doet inspiratie op en loopt mee met diverse WNT lessen. Tijdens deze lessen van 1,5uur zijn tegen de 30 kinderen met ongeveer 15 verschillende opdrachten bezig. Er zijn altijd instructiebladen/werkbladen om te verbeteren, bijvoorbeeld door meer foto's en afbeeldingen en minder tekst.  Een WNT stagedag (op maandag of dinsdag) is te combineren met meer dagen stage lopen in een klas.  


2.     Derde en vierde jaars studenten doen actieonderzoek waarin dieper wordt ingegaan op aspecten van wetenschap en technologie, bijvoorbeeld, spelend leren in de onderbouw, ontwerpend en onderzoekend leren. Van verkennen naar toepassen. van gesloten naar open opdrachten, Van zelfinstruerende opdracht naar leerlinggestuurd project. Van DIY naar DIT. Kinderen nieuwsgierig maken, werk maken van interactie, inzet van hoeken, uitdagend en creatief


3. Speerpunten in schooljaar 2017-2018 zijn o.a. duurzaamheid, meer- en hoogbegaafd en WNT/spelend leren in de onderbouw. In expertteams wordt hiermee een slag gemaakt. Ook daar is input en hulp van een stagiair zeer welkom. Vraag naar de plannen en mogelijkheden om stage te lopen op Daltonschool Neptunus. Informeer bij het stagebureau van de pabo en neem contact op met Rik Kuiper, coördinator wetenschap natuur en technologie Rik.Kuiper@amosonderwijs.nl of Marije Bosman (coördinator stages Neptunus) via Marije.Bosman@amosonderwijs.nl