Techniek

Je leert bij producten uit je eigen omge­ving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Je leert oplossingen voor technische proble­men te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.