EcoRaad online

Waar werkt de EcoRaad aan?

We werken samen aan een duurzame school. Leerlingen uit groep 5 t/m 8 met goede ideeën bepalen waar de EcoSchools leerlingenraad dit schooljaar werk van maakt.


Wie zit er in de EcoRaad online?


Groep 8: Doris

Groep 7-8: Hajar en Bram

Groep 7: Taha, Hajar en Viktor

Groep 6:

Groep 5:


Meester Rik

Meester FlorisHoe kom je in de EcoRaad on-line?

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 en zoek je on-line de samenwerking op? Bedenk dan:

  • Wat vind je dat er moet veranderen in onze samenleving en op school?
  • Welke 'groene' duurzame ideeën heb je ? Waar wil je aan werken?
  • Hoe kunnen we samen werken?


Leg contact, mail naar: Rik.Kuiper@amosonderwijs.nl


EcoSchools is een door de VN erkend keurmerk voor groene duurzame scholen.

www.eco-schools.nl


Een goed begin is het halve werk. Wat heeft de EcoRaad al opgestart?

1. Afval scheiden thuis (en in de klas) zijn er bakken voor papier, GFT, plastic, glas, batterijen en restafval. Afval scheiden doen we allemaal, ook ouders en leerkrachten. Het bespaart kosten en het is beter voor het milieu.

2. T-shirts We hebben t-shirts gedrukt met het logo van de EcoRaad voor alle leden van de EcoRaad. - wat heeft het opgeleverd? De kinderen van de EcoRaad hebben nu een t-shirt waardoor we nu weten wie er bij de EcoRaad hoort.

3. www.ecosia.org is een website. Als je daar iets opzoekt dan worden er bomen geplant. Een tip is: zoek het op, het is echt een leuke en informatieve website. We hebben een presentatie gemaakt over Ecosia, de groene zoekmachine. - wat heeft het opgeleverd? Er worden nu door ons bomen geplant via het zoeken.

4. Energie Per 1 januari 2019 is Neptunus overgestapt op groene stroom: 100% Hollandse windenergie. Wat levert dat op? - Door groene stroom te kopen maken we het mogelijk dat er meer windmolens komen en minder vervuilende energiecentrales.

5. de Ruilkast Daarin kun je iets leggen dat nog te goed is om weg te gooien en leuk is voor iemand anders. Je legt het in de kast en haalt er zelf iets leukers uit.

6. De EcoRaad heeft een ontwerp voor het vernieuwde groene schoolplein gemaakt en gepraat met de ontwerpers van dit plein. Kunstgrasmat eruit, meer speeltoestellen, hoogteverschil, meer groen! Het plein gaat op de schop zoals je hierboven kunt zien.

7. Sponsorloop WNF

Groeten van de EcoRaad,

Emme en Mara