Contact

Dit schooljaar 2019-2020 is er een expertteam WNT (Bertjan, Tamara, Piet, Floris, Rik) waar wordt gewerkt aan:

  • Maandag-Maker-Middag (Rik, Bertjan, Tamara)
  • Talententijd (Tamara)
  • Samen sterk voor Duurzaam (Floris, Rik)
  • Maaklab, WNT onderbouw groep 1-3 (Rik, Piet, Michelle, Tamara)
  • Daktuin, kippen (Maaike, Rik, Piet en kippendienst)


Rik Kuiper, Coördinator wetenschap, natuur en technologie

Voor contactgegevens en routebeschrijving zie: www.daltonschoolneptunus.nl

Natuurentechniek.nl is een website voor leerlingen van Daltonschool Neptunus. De beste opdrachten en proefjes krijgen een vaste plek in de leerlijn voor wetenschap, natuur & technologie. Ideeën om de website te verbeteren kun je aan ons doorgeven.Het is mogelijk dat op sommige onderdelen op onze site auteurs- dan wel beeldrecht rust. De website is bedoeld voor leerlingen, en er worden verder geen commerciële doeleinden nagestreefd. Al het bestaande werk van anderen, hier weergegeven, wordt zeer gewaardeerd en om die reden geplaatst voor educatieve doeleinden.

Stage en afstuderen op Daltonschool Neptunus

Ben je student op de EHvA of Ipabo of zoek je een school om stage te lopen op gebied van wetenschap, natuur en technologie? Wil je ervaring opdoen (stage) of iets onderzoeken (afstudeeropdracht)? Welkom!

Ideeën voor stageopdrachten en afstuderen

1. De student doet inspiratie op en loopt mee met diverse WNT lessen. Tijdens deze lessen van 1,5 uur zijn ongeveer 30 kinderen met 15 verschillende opdrachten bezig. Er zijn altijd instructiebladen/werkbladen om te verbeteren. Een WNT stagedag (ma en/of di) is te combineren met woe, do of vrijdag stage lopen in een klas.

2. Derde en vierde jaars studenten doen actieonderzoek waarin dieper wordt ingegaan op aspecten van wetenschap en technologie, bijvoorbeeld, spelend leren in de onderbouw, ontwerpend en onderzoekend leren. Van verkennen naar toepassen. van gesloten naar open opdrachten, Van zelfinstruerende opdracht naar leerlinggestuurd project. Van DIY naar DIT. Kinderen nieuwsgierig maken, werk maken van interactie, inzet van hoeken, uitdagend en creatief.

3. Speerpunten schooljaar 2019-2020 zijn duurzaamheid, meer- en hoogbegaafd en WNT/spelend leren in de onderbouw. Input en hulp van een stagiair zeer welkom.

Vraag naar de plannen en mogelijkheden om stage te lopen op Daltonschool Neptunus. Informeer bij het stagebureau van de pabo en neem contact op met Rik Kuiper, coördinator wetenschap, natuur en technologie Rik.Kuiper@amosonderwijs.nl