EcoRaad online

Wat zijn duurzame doelen?

 • Duurzame doelen (SDG's) de door de VN opgestelde belangrijkste ontwikkelingsdoelen in de wereld, zoals het bestrijden van armoede en klimaatverandering en het zorgen voor voldoende drinkwater en eten.

 • Deze doelen gaan over alle landen in de hele wereld, ook over onze eigen school.

 • Deze doelen zorgen voor verbinding binnen de school en tussen de school en de buitenwereld.

www.sdgnederland.nl

Wat doen we al?

 1. Afvalchallenge rond de Dag van de Duurzaamheid (10/10) om natuur en water schoon te houden.

 2. Sponsorloop voor een duurzaam doel

 3. Afval scheiden thuis (en in de klas) om natuur te beschermen en klimaatverandering tegen te gaan. In de klas papier, GFT, glas, batterijen en restafval.

 4. Gebruik zoekmachine www.ecosia.org Als je daar iets opzoekt dan worden er bomen geplant tegen klimaatverandering.

 5. Overgestapt op groene stroom (per 1/1/2019): 100% Hollandse windenergie. Wat levert dat op? Door groene stroom te kopen maken we het mogelijk dat er meer windmolens komen en minder vervuilende energiecentrales.

 6. T-shirts We hebben t-shirts gedrukt met het logo van de EcoRaad voor alle leden van de EcoRaad. - wat heeft het opgeleverd? De kinderen van de EcoRaad hebben nu een t-shirt waardoor we nu weten wie er bij de EcoRaad hoort.

 7. Ruilkast in de gang bij de voordeur. Daarin kun je iets leggen dat nog te goed is om weg te gooien en leuk is voor iemand anders. Je legt het in de kast en haalt er zelf iets leukers uit. Zo wordt afval iets leuks om weg te geven.

 8. De leerlingenraad heeft een ontwerp voor het vernieuwde groene schoolplein gemaakt en gepraat met de ontwerpers van dit plein. Kunstgrasmat eruit, meer speeltoestellen, hoogteverschil, meer groen! Het plein is nu een stuk groener.

Download: Ecosia zoekmachine

Scan voordat je het koopt


Ekster ruimt op en krijgt voer

Briljant idee en biedt meer mogelijkheden. Wat vinden de leerlingen in de leerlingenraad hiervan? Kunnen we zelf zoiets bouwen met Lego WeDo?

Samenstelling leerlingenraad

Wie zit er in de leerlingenraad?

Groep 8: Achmed, Doris en Maja

Groep 7-8: -

Groep 7: Taha, Hajar, Lina en Viktor

Groep 6: Silke

Groep 5: Julienne en Olivia


Meester Floris

Meester Rik

Hoe kom je in de leerlingenraad?

Zit je in groep 5,6, 7 of 8? Bedenk dan:

 • Welke 'groene' duurzame ideeën heb je ? Waar wil je aan werken?

 • Wat vind je dat er moet veranderen op school?

 • Hoe kunnen we samenwerken?


Schrijf een brief aan de leerlingenraad en doe de brief in het postvak van de leerlingenraad (postvakjes kast 3e verdieping). Hieronder kun je een bestandje downloaden dat je op weg helpt met deze brief.

Op dit moment kunnen er geen leerlingen meer bij. Je kunt je goede ideeën natuurlijk wel doorgeven aan de leerlingen die op dit moment in de leerlingenraad zitten. Graag!

Leerlingenraad Neptunus_motivatie.docx
Van EcoRaad naar leerlingenraad.docx