Makerklas 3-4-5 en 6-7-8

3,4,5 werkboekje Pluswerk Makerklas 2020 Neptunus Koraalrif.pdf

Alle leerlingen hebben een tekstboekje en een werkboekje in een groene multomap. Sommige leerlingen hebben soms 's middags hun werk in de klas al af en kunnen dan verder werken aan het project. Anderen werken een keer per week op maandagmiddag aan het project.

In de groene multomap bewaar je verder eigen werk zoals: werkbladen, leesbladen, tekeningen, etc. Zo heb je alles bij elkaar. Deze map neem je mee naar de eigen klas en op maandagmiddag mee naar de Makerklas.

Makerklas 3,4,5

Op maandagmiddag is er Makerklas voor groep 4 en 5 tussen 12.30-13.15 uur. We zijn gestart met het project ''De Woestijn''.

3,4,5 Wat doen we dit schooljaar?

  1. We starten met een gezamenlijk project ‘De Woestijn. We leren heel veel over wat er leeft in de woestijn. Je leest het boek ‘Kijk je mee – Woestijn' en beantwoordt vragen bij de hoofdstukken. Na de vragen vind je opdrachten.

  1. Soms doen we ook een les Toekomstkunde Junior (groep 3-4) over actuele onderwerpen.

  2. de copycat challenge staat op het programma later dit jaar waarbij leerlingen een voorwerp kiezen en heel precies namaken.

Na de kerstvakantie komt daarbij:

  1. Samen ontwerpen en onderzoeken aan de hand van lessen uit het boek ‘Vooruitwerklab’, bijvoorbeeld: de langzame knikkerbaan.

  2. Zelf maken! Maak gebruik van de Startbrief Makerklas als je zelf iets wil ontwerpen en maken.

Hamer (Gael)


Valse kunst (Rehana)

Prikpen (Aimee)

Foto's: Resultaat van de copycat challenge van vorig jaar waarbij leerlingen een voorwerp kiezen en dit heel precies namaken.

Schaar (Defne)

Hamer (Nour)

Ruitenacht (Bodil)

Steeksleutel (Rawi)

Lineaal (Rawi)

Hoek (Rawi)

Makerklas 6-7-8

Op maandagmiddag is er vervolgens de Makerklas 6,7,8 tussen 13.15-14.00 uur. Deze groep kinderen heeft een een blauwe multomap en werkt aan eigen ontwerpen. Het resultaat wordt vastgelegd op een foto en gepresenteerd op de website: eigen projecten (veel ontwerpen en maken). Naast eigen ontwerp worden er opdrachten uit de pittige plus toren gemaakt en lessen uit het Vooruitwerklabboek aangeboden.

Vooruitwerklab

Meer Vooruitwerklabboek via: www.slimlerenleren.nl/Vragenbladen

Pittige Plus Torens

De gele pepers uit de Pittige Plus Toren gaan over vaardigheden als bijvoorbeeld een spreekbeurt houden, een powerpoint maken, een interview doen, etc.

Groene pepers zijn de meer gesloten opdrachten. Een voorbeeld hiervan is kristallen maken. Daar moet je precies doen wat de opdracht is.

Rode peper opdrachten zijn open opdrachten waar je veel meer zelf bedenkt hoe je het gaat aanpakken. Voor alle mapjes geldt hoe meer pepers hoe moeilijker.