2019 Maker-Maandag-Middag

Op 7 januari 2019 gaat de Maker-Maandag-Middag van start!

Leerlingen in de Makerklas (onze plusgroep) hebben nu 45 minuten onder schooltijd en willen graag meer tijd om aan eigen project te werken. De helft geeft aan zich hier na schooltijd op maandagmiddag voor in te tekenen.

We willen kritische creatieve makers die inventieve oplossingen bedenken alle ruimte geven. We willen hiermee ook expertise van ouders de school binnenhalen.

Leerkrachten willen graag samen mooie lessen ontwikkelen en zelf leren. Tijdens de maker-middag maken we hier tijd voor. Er zijn altijd twee leerkrachten om te helpen.

Voor wie?

We starten met de makerklasleerlingen van groep 5 t/m 8. Dit is onze plusgroep die onder schooltijd al tussen 12.30-13.15 uur en 13.15-14.00 uur zo’n 45 minuten op de 3e verdieping aan het werk is. Ouders van de leerlingen die nu onder schooltijd in de Makerklas werken krijgen een mailtje met een linkje waarmee leerlingen zich inschrijven via Excel. Zo weet iedereen wie er nog op school is tot 16.00 uur.

Ook leerlingen die niet in de Makerklas zitten zijn van harte welkom op de Maker-Maandag-Middag, maar dan werken ze samen met hun vader of moeder. Ouders die samen met hun kind komen werken in de Makerklas kunnen gewoon aan komen waaien, inschrijven is dan niet nodig.

Waar?

In de twee WNT lokalen op de 3e verdieping. Vanaf april ook in de daktuin.

Wanneer? Op maandag 14.00-16.00 uur:

7 januari 2019

4 februari 2019

4 maart 2019

1 april 2019

6 mei 2019

3 juni 2019

Dus op een vast moment, nl. elke eerste maandagmiddag van de maand. Als de sirene gaat, denkt iedere Maker straks, o ja vanmiddag Maker-Maandag-Middag.


Hoedan?

Juf Tamara, meester Bertjan en meester Rik zijn op 30 november 2018 naar Den Haag geweest voor bezoek aan De Populier, een school voor voortgezet onderwijs, waar ze de Fabklas! hebben opgezet. In de Fabklas, dat staat voor fabriceren en fabulous, werken leerlingen na schooltijd aan allerlei eigen mooie projecten. Veel tijd dus voor MAKEN en enthousiaste docenten die samen mooie lessen voorbereiden en zelf van alles maken en leren. Wat gaaf! Meer info Fabklas Populier Den Haag via www.fabklas.nl


Meer informatie over de Makerklas en de Maker-Maandag-Middag op Neptunus, de startbrief en van alles dat er door leerlingen gemaakt is in de Makerklas.