Eco-schools leerlingenraad

Nieuw: de Ruilkast.

Sinds begin 2019 staat er een nieuwe kast in de entreehal; de Ruilkast. De Ruilkast is een kast waar iedereen dingen in kan leggen die je wel kwijt wil en wil ruilen. Spelletjes, boeken, rolschaatsen of schaatsen die te klein zijn. Zo heeft iemand anders er vast nog veel plezier van. Een idee van onze EcoRaad. In de ruilkast staan ook doosjes met verse eieren van onze eigen kippen. Te koop voor 1,- Helemaal onderin zijn de gevonden voorwerpen te vinden in een blauwe schuifla.

Hoe werkt de EcoSchools leerlingenraad?

Per midden- en bovenbouwklas geven twee kinderen zich op voor de leerlingenraad. Zij vertegenwoordigen hun eigen klas in de leerlingenraad en andersom vertegenwoordigen ze de leerlingenraad in de klas. Aan de hand van 7 stappen werken we aan een gezonde, duurzame leer-, leef- en werkomgeving!

Wat doen we dit jaar 2019-2020 in de EcoSchools leerlingenraad?

  1. We doen ergens dit schooljaar de Ecos-can. De Eco-Scan is een belangrijke stap in het programma van Eco-Schools. Leerlingen en docenten bepalen daarin samen op welke duurzaamheidsthema’s hun school al goed scoort en bij welke thema’s ruimte is voor verbetering. Voor het weerst maken we hierbij gebruik van de EcoSchools app: https://eco-schools.nl/nieuws/de-eco-schools-app-is-online Meester Rik heeft de inloggevens toegestuurd gekregen, we kunnen aan de slag.
  2. De eierverkoop is ingestort. Per week is er een doosje te verkopen maar de eieren blijven lang staan. Verzin een oplossing zodat we van de verkoop voer kunnen kopen voor de kippen.
  3. ...

(Het hangt natuurlijk jullie goede ideeën en plannen af waar de EcoSchools leerlingenraad dit schooljaar werk van maakt.)


Waar en wanneer?

De leerlingenraad vergadert aan het begin van het schooljaar om de twee weken en daarna elke maand. Tussen 13.00-14.00uur in het WNT lokaal.


Hoe kom je in de leerlingenraad Eco-Schools?

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 en wil je graag samen met andere kinderen bedenken hoe we onze school milieuvriendelijk kunnen maken. Stuur dan, alleen of samen met je maatje, een motivatiebrief naar meester Floris waarin je schrijft:

  • Welke ideeën je hebt
  • Wat jij zou willen doen
  • Wat jouw rol is in de leerlingenraad.


www.eco-schools.nl


Wat heeft de leerlingenraad allemaal opgestart?

1. Afval scheiden We hebben meerdere bakken met verschillend afval op de Neptunus. Er zijn bakken voor papier, GFT(E), plastic en restafval. In alle klassen wordt het afval gescheiden, ook bij de leerkrachten. - wat heeft het opgeleverd? Het bespaart kosten en het is beter voor het milieu.

2. Wormenhotel Er staat een wormenhotel naast de school, die hebben we gekregen van de gemeente en Cocasa. We doen onze etensresten in het wormenhotel. - wat heeft het opgeleverd? Wormen eten het op en maken er compost van. De compost gooien we in de tuintjes.

3. Sponsorloop - wat hebben we gedaan? We zijn er mee bezig…… en het geld gaat naar het WNF….. Nieuwsbrief 1 februari 2019

4. T-shirts We hebben t-shirts gedrukt met het logo van de Ecoraad voor alle leden van de Ecoraad. - wat heeft het opgeleverd? De kinderen van de Eco-raad hebben nu een t-shirt waardoor we nu weten wie er bij de eco-raad hoort.

5. www.ecosia.org is een website. Als je daar iets opzoekt dan worden er bomen geplant. Een tip is: zoek het op, het is echt een leuke en informatieve website. We hebben een presentatie gemaakt over Ecosia, de groene zoekmachine. - wat heeft het opgeleverd? Er worden nu door ons bomen geplant via het zoeken.

6. Energie We zijn met de school per 1 januari 2019 overgestapt naar groene stroom: 100% Hollandse windenergie. Wat levert het op? - Door groene stroom te kopen van windmolens maken we het mogelijk dat er meer windmolens komen en minder vervuilende energiecentrales.

7. de Ruilkast

Groeten van de Eco-raad Gemaakt door: Emme en Mara