Welkom op de wetenschap, natuur en technologie website van Daltonschool Neptunus. Leerlingen van de Neptunus, ouders en leerkrachten vinden hier o.a.:

  • wetenschap, natuur- en technologie opdrachten per groep;
  • wat er allemaal zelf ontworpen en gemaakt wordt in de Makerklas!
  • Talententijd: workshops en lessenseries om je talent te ontdekken en ontwikkelen


  • info over EcoSchools, keurmerk voor groene duurzame scholen. De EcoRaad is hier heel belangrijk, laatste wapenfeit: de ruilkast en een groen schoolplein;
  • de leerlijn programmeren en de vinylplotter als startpunt van 'digital fabricating'
  • info over de daktuin met daar door leerlingen geschreven info over groendak, het Neptunus weerstation met actuele weergegevens, de kippen en een livestream aan data mbt opbrengst van 24 zonnepanelen op dak.
  • Links naar handige websites voor je spreekbeurt of werkstuk.

Heel veel succes en plezier in de lessen wetenschap, natuur en technologie!

Verder vind je hier:

  • onder het tabblad SPOTlight een paar dingen die we graag onder de aandacht brengen: de Maker-Maandag-Middag, het Maaklab in de onderbouw, Designathon, de Dag van de Duurzaamheid en onze samenwerking met WNF;
  • Onder onderzoek en ontwerp van alles wat je wel eens op een idee kan brengen
  • Handige websites voor de Leerkracht

Vijf systemen als kapstok voor leerlijn Wetenschap, Natuur en Technologie & leerlijn programmeren.

Aarde en ruimte

Je leert hoe je weer en klimaat kunt beschrij­ven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. Denk bij aarde en ruimte aan:

(a) structuur van de aarde (lithosfeer, hydrosfeer en atmosfeer), (b) bodem, gesteenten, gebergten, erosie en tektoniek, (c) water: zout en zoet, stroming, verdamping, getijden, (d) lucht: atmosfeer, stratosfeer, (e) seizoenen, klimaat en weer, (f) geschiedenis van de aarde, invloed van menselijk leven op de aarde, (g) zonnestelsel, melkweg, heelal, sterren, oerknal, zwaartekracht.

Amsterdam-Oost, waar ik ben opgegroeid.

IJburg vanuit het ISS

Levende natuur

Je leert in de eigen omgeving veel voorko­mende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leert hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Je leert over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Charles Darwin voer in 5 jaar (1831-1836) de wereld rond met onderzoeksschip Beagle. Hij verzamelde heel veel soorten planten, vogels, insecten, stenen. Misschien was het wel de belangrijkste reis ooit gemaakt door een wetenschapper omdat hij zoveel kennis en inzicht op deed. Het beeld van het leven op aarde veranderde ingrijpend. Met zijn boek "On the Origin of Species" maakte Darwin als eerste wetenschapper duidelijk dat de wereld niet in zes dagen is geschapen.

Niet levende natuur

Je leert onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elek­triciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.


Technologie

Je leert bij producten uit je eigen omge­ving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Je leert oplossingen voor technische proble­men te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.Meten en meetkunde

Je leert eenvoudige meetkundige problemen oplossen.

Je leert meten en rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Denk bij meten en meetkunde aan:

Meten, ruimtelijke oriëntatie, navigatie, representatie, vormen en figuren, verbanden, grafieken, tabellen.


Leren programmeren

Leren programmeren is een vaardigheid. Je moet eerst even weten wat het is en hoe het moet. Daarna kun je ontwerpen en bouwen.

Leren programmeren wordt 'computual thinking'. Creatief met de computer.

Klik hier voor overzicht leerlijn programmeren WADV


Balspelletje met luchtdruk

We hebben dit balspelletje gemaakt, want dat vonden we leuk idee. Als je een spuit indrukt, gaat er lucht door het buisje. En dan gaat het andere spuitje de andere kant op waardoor het platvorm beweegt. Het gaat dan omhoog of naar beneden. Zo probeer je de knikker door het doolhof te laten rollen zonder dat die in een gat valt.

Groet,

Biko en Kjetil