De groenste school van Amsterdam!

Onze leerlingenraad zet zich in voor een  groene school

Wat willen we vertellen?

We vinden het belangrijk dat er meer groene scholen komen omdat er dan bijvoorbeeld minder energie wordt verbruikt. Wij vinden eigenlijk ook dat andere scholen zonnepanelen moeten nemen en dat ze zoekmachine Ecosia moeten gebruiken. Allemaal beter voor het klimaat.

We vinden het verder belangrijk dat kinderen op de basisschool iets leren over de 17 werelddoelen. Dat leerlingen bijvoorbeeld leren wat gezond is, en dat ze leren hoe ze hun afval netjes kunnen opruimen. Of dat kinderen leren dat een plant in de klas zorgt voor gezonde lucht.

Soms doen we in de klas een les uit Toekomstkunde, lesmateriaal van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Dat is ook een echte aanrader! Dit kun je zo gebruiken als begrijpend lezen les, maar dan over actuele onderwerpen en over de natuur. 


Daltonschool Neptunus is de groenste school van Amsterdam, want:


Verbeterpunten zijn: minder werk op Snappet en meer betrekken van de hele school door het verzamelen van ideeën van andere leerlingen in de ideeënbus. Hier werken aan.

Wil je meer informatie dan kun je ook bellen met de school, we willen best wat vertellen als de leerlingenraad op jullie eigen school hier ook mee bezig is. Misschien kunnen we goede ideeën uitwisselen! 

 

Succes!

Leerlingenraad Daltonschool Neptunus

Meer planten in school zorgen voor schonere lucht en een fijne werkplek!

Planten in school

Werken in de daktuin

Onderzoeken en Ontwerpen

Waar werkt de leerlingenraad nu aan?

Actiepunten waar op dit moment aan gewerkt wordt hangen beneden in de gang. 

Actiepunten voor 2023

Leerlingenraad Daltonschool Neptunus actieplan.pptx

Wat zijn duurzame doelen? 

17 Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om te leven. Voor iedereen. Via  www.17doelendiejedeelt.nl vind je  de 17 doelen en bij elk werelddoel een digibordles.

Bron: www.sdgnederland.nl

Wat is er gerealiseerd?

8. Op de Neptunus gebruiken we zoekmachine www.ecosia.org Als je daar iets opzoekt dan worden er bomen geplant tegen klimaatverandering.

What's next? 

Op de website www.sdgsatschool.be vertalen we de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen of sustainable development goals (SDGs) naar de Vlaamse schoolcontext. De website bevat verschillende tools om met de hele school aan de slag te gaan met de SDGs en deze te integreren in schoolacties, lessen én in het beleid van de school. Want werken aan de SDGs, dat doe je samen!