Kippen: Akke en Aamie

Vlak voor de de zomervakantie (juni 2017) ontstond het idee om kippen te gaan houden in de daktuin. Een deel van het GFT wordt door de kippen omgezet in eieren. De korte kringlopen hebben de toekomst.

Doosje met 5 eieren kost 1,-

Doosjes eieren staan in de ruilkast beneden. Met de verkoop van eieren wordt voer (gemengd graan, scharrelkorrel, stro en maagkiezel voor wat extra kalk gekocht). Af en toe worden ze verwend met boerenkool of tauge.

Naamgeving van de kippen

De eerste 50 sponsoren konden een naam voor een kip bedenken. Deze namen worden, net als bij orkanen, op alfabetische volgorde aan onze kippen worden gegeven tenzij ze politiek gevoelig zijn of kippen in het verleden teveel schade hebben aangericht. We hebben kippen gehad met de namen: Aamie, Aap en Akke.

Als er in het voorjaar weer drie kippen komen beginnen de namen met een B...


  • Twee kippen zijn tijdelijk naar de kinderboerderij in Baarn verhuisd waar ze goed werden verzorgd. Echter... een kip wordt een 4-6 jaar oud en inmiddels zijn ze naar de eeuwige graanvelden. In het voorjaar krijgen we nieuwe kippen.


Elke klas had een keer 'kippendienst':

  • elke dag kwam de kippendienst al om 8.15 op school om de kippen te voeren, water te verversen en te checken of er eieren gelegd zijn.

  • wekelijks op dinsdagmiddag werd het hok schoongemaakt door de kippendienst

  • er was een checklist voor de kippendienst zodat leerlingen die de kippen verzorgen wisten wat er moet gebeuren.

  • er stond wat er al gedaan was de dag ervoor.

  • er was een jaarplanning te vinden waar duidelijk is welke klas er voor een periode van 3 weken de zorg voor de kippen had.