Groep

Werkboekje met basisopdrachten Wetenschap, Natuur en Technologie (WNT)

Op de voorkant van het werkboekje zie je ruim 25 opdrachten per groep. Op de tweede pagina de lessen(series) ontwerpend en onderzoekend Leren (OOL). Iedere leerling doet twee jaar met een werkboekje. Werkbladen zijn in het werkboekje te vinden. Je houdt zelf zicht op welke opdrachten je gedaan hebt en welke je nog moet doen. 

Groep 3 en 4

Neptunus WNT opdrachten groep 3-4 [2023-24].pdf

Groep 5 en 6

Neptunus WNT opdrachten groep 5-6 [2023-24].pdf

Groep 7 en 8

Neptunus WNT opdrachten groep 7-8 [2023-24].pdf

Op deze website staat hier bovenaan onder ''groep'' een pagina voor je eigen groep met filmpjes bij de opdrachten. Die kun je ook via de QR-code op de opdrachtbak bekijken.  

Klaar met de basisopdrachten? De startbrief Ontwerpen en maken helpt je om een idee uit te werken, een ontwerp te maken.

Veel plezier!

Het is mogelijk dat op onze site auteurs- dan wel beeldrecht rust. De website is bedoeld voor leerlingen, en er worden verder geen commerciële doeleinden nagestreefd. Al het bestaande werk van anderen, hier weergegeven, wordt zeer gewaardeerd en om die reden geplaatst voor educatieve doeleinden.