Voorbeelden: onderzoekend en ontwerpend leren (OOL)

Onderzoeken, testen, aanpassen, onderzoeken, testen.... en het lukt!