4. Kaartenhuizen maken

  • Materiaalverbinding (lijm)

  • voorwerpverbinding (paperclip)

  • vormverbinding (inkepingen)

https://www.micazu.nl/vakantiehuis/nederland/friesland/noordwolde/villa-carte-noordwolde-kaartenhuis-19451/

Inspiratiemap Onderzoekend en ontwerpend leren

https://www.iederkindeentalent.nl/inspiratiemap/

(groene map, bladzijde 85, gratis download via bovenstaande link)