4. Ik wil... een te gekke bril!

Ontwerp een feestbril!


Stel met elkaar een aantal eisen vast zoals:

  • De brillenglazen moeten recht voor de ogen zitten

  • De pootjes van de bril mogen niet te lang zijn.

  • De bril moet goed om mijn neus blijven zitten. Hoe zorg in daarvoor?

  • Op welke plekken van de bril je versiering kunt aanbrengen en op welke plekken niet.

Inspiratiemap Onderzoekend en ontwerpend leren

https://www.iederkindeentalent.nl/inspiratiemap/

(groene map, bladzijde 79, gratis download via bovenstaande link)

Hoe werkt een stroomkring?