Talententijd

Talententijd bovenbouw 7-8

  • Mozaïek

  • Programmeren met Lego WeDo

  • Vogelonderzoek

  • Tekenen

  • Schaken

In de eerste serie Talententijd ooit (in 2016-2017 voor groep 8) de volgende workshops: Makerklas!, Creatief met computer (Scratch), workshop haken, workshop stripteken-stopmotion en reportage maken.

Talententijd geeft jouw de mogelijkheid je ergens helemaal in te verdiepen, expert te worden, en met eigen ideeën en initiatief aan de slag te gaan.


Hulp van ouders gevraagd

Belangrijk omdat we zo meer onderdelen kunnen aanbieden, het aantal leerlingen per groepje laag kunnen houden en er expertise van buitenaf de school in komt.


Ouders in de onderbouw kunnen met een groepje kinderen in het Maaklab (koken, cubetto programmeren, schilderen & tekenen, kleien, etc. etc.) aan de slag, of (in het voor- en najaar) in de daktuin helpen. Super! Dat is de manier namelijk om een klas in kleine groepjes te verdelen en kinderen te laten kiezen voor workshops aansluitend bij hun interesse of talent. Ook in de midden- en bovenbouw halen we expertise en hulp bij talententijd graag de school in. Dit kan gaan over uw beroep, uw hobby of iets waar u goed in bent.

Interesses peilen

Ruim van tevoren inventariseren leerkrachten in de eigen klas welke interesses er leven in de groep. Vervolgens gaat de leerkracht op zoek naar ouders, leerlingen groep 8, en andere experts die een serie workshops kunnen geven. Leerkrachten geven zelf ook een workshop.

Leerlingen schrijven zich in in de klas zodra de onderdelen bekend zijn.

Overzicht workshops boven op het prikbord

Boven in de teamkamer hangen de ingevulde inschrijflijstjes op het prikbord. iedereen weet bij welke workshop die zit en waar die gegeven wordt.

Logboek: vooruitdenken en terugkijken

Tijdens de laatste les evalueer je wat je hebt geleerd, wat je ervan vond, wat je nog zou willen leren. In o.a. workshops 'Makerklas' en 'Reportage maken' wordt gebruik gemaakt van een logboek.