6. Biomimicry

Hoe kunnen we met de natuur als voorbeeld gebruiken om efficiënter te varen, vliegen, zwemmen, rijden, graven en boren?

Biomimicry is het toepassen van kennis uit de biologie in de techniek.

Biomimicry is een tak van de wetenschap, een methode om problemen op te lossen waarbij het draait om het in de natuur op zoek gaan naar inspiratie voor nieuwe uitvindingen. Het kernidee van biomimicry is dat talloze organismen al hebben 'uitgevonden' wat werkt, wat past en wat voortduurt op de planeet aarde die wij met hen delen. Deze organismen zijn volleerde natuurkundigen, scheikundigen, ingenieurs en designers, en de ecosystemen waarin ze leven zijn economieën zonder gelijke.

Mensen die zich bezighouden met biomimicry kijken naar, en leren van de natuur om nieuwe producten, processen en beleid (manieren van leven) te creëren, die goed aangepast zijn aan het leven op aarde op de lange termijn.

Bij biomimicry gaat het er niet om wat we uit de natuur kunnen halen, maar om wat we van de natuur kunnen leren.

Voorbeelden van biomimicry:

Bone chair - Joris Laarman www.jorislaarman.com/work/bone-chair/