7. Climate classrooms

Introductie: thema ''De Wereld Rond''

Van 15 t/m 26 mei staat het schoolbrede thema ''de Wereld Rond'' op het programma. 

Designathonworks maakt Designathons op gebied van ontwerpen, onderzoeken en duurzaamheid en leert kinderen over de hele wereld een betere wereld ontwerpen. 

Les 1: Start met onderzoek:  3x proefje en een groot waterloopkundig experiment.

Proef 1: Golfstromen

In de klas doen we een proefje:

Nodig: 

Wat zie je? En wat heeft dit met de wereldwijde zeestroomingen (de golfstroom) te maken?


Proef 2: Smelten landijs - zeeijs en het effect op zeespiegelstijging

In de klas kun je deze proef ook doen als je wil. Je hebt ijsblokjes nodig, voorbereiden dus...


Wat zie je? Is het water (de zeespiegel) in beide glazen gestegen?

Proef 3: Verzuring van de oceaan

In de klas doen we nog een proefje:

Nodig:

Meet de zuurgraad van het water. Meet de zuurgraad van de azijn. Meet de zuurgraad van de vloeistof in het bakje met de schelp (Wat meet je? Wat is zuur? Wordt het water zuurder als je azijn toevoegd? Wat gebuert er met de zuurgraad als je kalk (de schelp) toevoegd? En wat gebeurt er met de schelp als je dit een week laat liggen?


Wat gebeurt er in een zure zee met schelpen en met diatomeeen die een kalkskelet hebben?

Vervolg les 1: Klimaatverandering & zeespiegelstijging

Overleg met elkaar in de klas

Nodig:

NL versie Climate Classrooms Thema Slides.pptx

Les 2: Samen oplossingen bedenken en uitwerken 

Klimaat actie (groot of klein?):

Bedenkwerkblad 

om je idee uit te werken >

NL versie Climate Classrooms werkbladen.pptx

Les 3: Wat is circulaire economie?

Bij circulair kun je denken aan een kringloop. ''Afval bestaat niet'', alles wordt opnieuw gebruikt.

Spullen zoals telefoons repareren, onderdelen opnieuw gebruiken

Of recyclen als het echt kapot is.

Materialen opnieuw gebruiken. 

Dus anders omgaan met  grondstoffen.

Bij economie kun je denken aan een spaarvarken, aan geld verdienen en geld uitgeven.

''Een gezonde economie moet als een  bloeiende economie worden ontworpen, niet gericht op groei.'' zegt Kate Raworth.

Kate Raworth is econoom en heeft verstand van economie. Ze beschrijft circulaire economie in een model dat een beetje lijkt op een donut.

Circulaire economie kun je je voorstellen als een donut.

In het donut-model geeft de binnenste cirkel van de donut het minimum weer dat je nodig hebt. De buitenste cirkel geeft de grens aan wat je maximaal kunt consumeren voordat de planeet het niet meer aan kan. 

Dus kom je voorbij die grens, de buitenste cirkel van de donut, dan krijgt het milieu er last van. De temperatuur stijgt dan verder, de oceanen beginnen te verzuren of de biodiversiteit neemt af. 

Les 4: Oplossingen presenteren (film maken met de klas ;)

          <<FILM GROEP 7>>